1998-12-04 14:53:11# 123. lþ.#F 33.#8. fundur. Almenn hegningarlög., til 14:54:38| A gert 4 15:46
[prenta uppsett í dálka] 33. fundur, 123. lþ.

Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 114. mál (refsiábyrgð lögaðila). --- Þskj. 114, nál. 320, brtt. 321.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:53]

Brtt. 321 samþ. með 40 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

2.--6. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 40 shlj. atkv.