1998-12-04 14:54:41# 123. lþ.#F 33.#9. fundur. Almenn hegningarlög., til 14:55:32| A gert 5 11:26
[prenta uppsett í dálka] 33. fundur, 123. lþ.

Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 115. mál (mútur til opinbers starfsmanns). --- Þskj. 115, nál. 322.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:55]

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 38 shlj. atkv.