1998-12-04 14:55:36# 123. lþ.#F 33.#10. fundur. Refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns., til 14:56:29| A gert 5 11:26
[prenta uppsett í dálka] 33. fundur, 123. lþ.

Refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns, frh. 2. umr.

Stjfrv., 116. mál. --- Þskj. 116, nál. 323.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:55]

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 37 shlj. atkv.