1998-12-04 14:56:32# 123. lþ.#F 33.#11. fundur. Mannanöfn og hjúskaparlög., til 14:57:29| A gert 5 11:26
[prenta uppsett í dálka] 33. fundur, 123. lþ.

Mannanöfn og hjúskaparlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 134. mál (sjálfræðisaldur). --- Þskj. 134, nál. 324.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:56]

1. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 36 shlj. atkv.