1998-12-04 15:10:47# 123. lþ.#F 33.#14. fundur. Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda., til 15:26:26| L gert 5 11:26
[prenta uppsett í dálka] 33. fundur, 123. lþ.

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 2. umr.

Stjfrv., 176. mál (heildarlög). --- Þskj. 181, nál. 374 og 398, brtt. 375 og 399.

[15:11]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[15:13]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[15:14]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[15:18]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):