1998-12-07 14:32:56# 123. lþ.#F 34.#6. fundur. Norræni fjárfestingarbankinn., til 14:33:29| A gert 8 14:12
[prenta uppsett í dálka] 34. fundur, 123. lþ.

Norræni fjárfestingarbankinn, frh. 1. umr.

Stjfrv., 285. mál. --- Þskj. 333.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 53 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.