1998-12-10 10:30:24# 123. lþ.#F 37.#1. fundur. Gagnagrunnur á heilbrigðissviði., til 13:13:01| F gert 17 14:26
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 123. lþ.

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 109. mál. --- Þskj. 109, nál. 402, 406 og 409, brtt. 410, till. til rökst. dagskrár 433.

[10:30]

Frsm. 1. minni hluta heilbr.- og trn. (Össur Skarphéðinsson):


[11:27]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[11:30]

Frsm. 1. minni hluta heilbr.- og trn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[11:32]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[11:35]

Frsm. 1. minni hluta heilbr.- og trn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[11:37]

Frsm. meiri hluta heilbr.- og trn. (Siv Friðleifsdóttir) (andsvar):


[11:39]

Frsm. 1. minni hluta heilbr.- og trn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[11:41]

Frsm. meiri hluta heilbr.- og trn. (Siv Friðleifsdóttir) (andsvar):


[11:42]

Frsm. 1. minni hluta heilbr.- og trn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[11:44]

Útbýting þingskjala:

[11:44]

Svavar Gestsson (um fundarstjórn):


[11:46]

Sighvatur Björgvinsson (um fundarstjórn):


[11:47]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (um fundarstjórn):


[11:48]

Sighvatur Björgvinsson (um fundarstjórn):


[11:49]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (um fundarstjórn):


[11:49]

Svavar Gestsson (um fundarstjórn):


[11:51]

Forseti (Guðmundur Árni Stefánsson):


[11:52]

Steingrímur J. Sigfússon:


[12:38]

Ásta R. Jóhannesdóttir (um fundarstjórn):


[12:39]

Kristín Ástgeirsdóttir (um fundarstjórn):


[12:40]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[12:41]

Ásta R. Jóhannesdóttir (um fundarstjórn):


[12:42]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir):


[12:54]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[12:56]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (andsvar):


[12:57]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[12:58]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (andsvar):


[12:59]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[13:00]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (andsvar):


[13:01]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[13:02]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (andsvar):


[13:03]

Ásta R. Jóhannesdóttir (andsvar):


[13:05]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (andsvar):


[13:05]

Ásta R. Jóhannesdóttir (andsvar):


[13:06]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (andsvar):


[13:07]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[13:08]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (andsvar):


[13:08]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[13:09]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (andsvar):


[13:10]

Svavar Gestsson (andsvar):


[13:11]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (andsvar):


[13:11]

Svavar Gestsson (andsvar):


[13:12]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):