1998-12-10 18:47:29# 123. lþ.#F 37.#4. fundur. Stimpilgjald., til 18:48:44| A gert 11 8:56
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 123. lþ.

Stimpilgjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 151. mál (undanþágur frá gjaldi). --- Þskj. 151, nál. 425, brtt. 426.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:47]

Brtt. 426 samþ. með 51 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.