1998-12-10 18:48:47# 123. lþ.#F 37.#5. fundur. Vegabréf., til 18:51:10| A gert 17 14:26
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 123. lþ.

Vegabréf, frh. 2. umr.

Stjfrv., 231. mál (heildarlög). --- Þskj. 258, nál. 420, brtt. 421.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:49]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 421,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 421,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

7.--12. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.