1998-12-10 18:51:13# 123. lþ.#F 37.#7. fundur. Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999., til 18:51:45| A gert 17 14:26
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 123. lþ.

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999, frh. 1. umr.

Stjfrv., 321. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 388.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:51]

Frv. vísað til 2. umr. með 48 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.