1998-12-10 18:51:48# 123. lþ.#F 37.#11. fundur. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða., til 18:52:16| A gert 17 14:26
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 123. lþ.

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 334. mál (innflutningur lifandi sjávardýra). --- Þskj. 416.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:52]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.