1998-12-11 16:52:02# 123. lþ.#F 38.#1. fundur. Afnám laga um húsaleigu sem fylgir vísitölu húsnæðiskostnaðar., til 16:55:59| A gert 12 9:28
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur, 123. lþ.

Afnám laga um húsaleigu sem fylgir vísitölu húsnæðiskostnaðar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 322. mál. --- Þskj. 389.

[16:52]

Útbýting þingskjala:

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:55]

Frv. vísað til 2. umr. með 38 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.