1998-12-11 16:56:31# 123. lþ.#F 38.#3. fundur. Lífeyrissjóður sjómanna., til 16:57:05| A gert 12 9:28
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur, 123. lþ.

Lífeyrissjóður sjómanna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 324. mál (heildarlög). --- Þskj. 391.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:56]

Frv. vísað til 2. umr. með 37 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.