1998-12-14 13:20:48# 123. lþ.#F 40.#2. fundur. Málefni fatlaðra., til 13:21:18| A gert 26 14:56
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 123. lþ.

Málefni fatlaðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 331. mál (yfirfærsla til sveitarfélaga). --- Þskj. 413.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:21]

Frv. vísað til 2. umr. með 37 shlj. atkv.

Frv. vísað til félmn. án atkvgr.