1998-12-17 16:25:24# 123. lþ.#F 44.#12. fundur. Siglingalög., til 16:28:26| A gert 18 8:56
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 123. lþ.

Siglingalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 122. mál (björgun). --- Þskj. 122, nál. 441, brtt. 442.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:25]

1. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 442,1 samþ. með 36 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv.

7.--8. gr. samþ. með 35 shlj. atkv.

Brtt. 442,2 samþ. með 37 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv.

10.--13. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 38 shlj. atkv.