1998-12-19 17:51:30# 123. lþ.#F 47.#2. fundur. Fjárlög 1999., til 19:59:12| L gert 22 16:20
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Fjárlög 1999, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 484, frhnál. 550 og 567, brtt. 536, 551, 552, 553, 554, 555, 563, 568, 569, 570, 571, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 597 og 598.

[17:52]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[18:31]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[18:32]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[18:35]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[18:36]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[18:37]

Ágúst Einarsson:


[18:59]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[19:02]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[19:04]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[19:14]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[19:37]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[19:39]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[19:42]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[19:44]

Útbýting þingskjala:

[19:44]

Ögmundur Jónasson:


ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:56]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 601 og 606. --- Afbrigði samþ. með 36 shlj. atkv.

[19:56]

Útbýting þingskjals:

[19:56]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[19:57]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson):