1998-12-19 21:19:21# 123. lþ.#F 47.#20. fundur. Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999., til 21:32:14| L gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999, 2. umr.

Stjfrv., 321. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 388, nál. 519 og 596.

[21:19]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[21:21]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Svavar Gestsson):


[21:25]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[21:26]

Steingrímur J. Sigfússon:


[21:29]

Guðni Ágústsson: