1998-12-19 22:52:54# 123. lþ.#F 47.#24. fundur. Bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum., til 23:00:25| L gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum, 2. umr.

Stjfrv., 279. mál (gjaldskrár o.fl.). --- Þskj. 319, nál. 557 og 558, brtt. 559.

[22:53]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[22:55]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson):


[22:59]

Pétur H. Blöndal: