1998-12-19 23:00:27# 123. lþ.#F 47.#25. fundur. Útflutningsráð Íslands., til 23:05:20| L gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Útflutningsráð Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 340. mál (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.). --- Þskj. 434, nál. 545 og 576.

[23:00]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[23:02]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Steingrímur J. Sigfússon):