1998-12-19 23:18:44# 123. lþ.#F 47.#26. fundur. Réttarstaða ríkisstarfsmanna., til 23:19:15| A gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Réttarstaða ríkisstarfsmanna, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞHS o.fl., 302. mál. --- Þskj. 362.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:19]

Till. vísað til síðari umr. með 43 shlj. atkv.

Till. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.