1998-12-19 23:25:54# 123. lþ.#F 47.#13. fundur. Náttúrufræðistofnun Íslands., til 23:29:44| A gert 21 10:45
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Náttúrufræðistofnun Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 205. mál (stjórnskipulag o.fl.). --- Þskj. 223, nál. 517, brtt. 518.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:26]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 518,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 518,2 samþ. með 47 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

4.--5. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 518,3 (ný 6. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

7. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.