1998-12-19 23:29:53# 123. lþ.#F 47.#14. fundur. Ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði., til 23:31:00| A gert 3 14:57
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 336. mál (réttur til styrkja). --- Þskj. 423, nál. 535.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:30]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.