1998-12-19 23:31:04# 123. lþ.#F 47.#16. fundur. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða., til 23:33:03| A gert 21 10:45
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 334. mál (innflutningur lifandi sjávardýra). --- Þskj. 416, nál. 562.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:31]

Brtt. 1 í nál. 562 (tvær nýjar greinar, verða 1.--2. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

1. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 2 í nál. 562 samþ. með 52 shlj. atkv.

2. gr. (verður 4. gr.), svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.