1998-12-19 23:44:02# 123. lþ.#F 47.#21. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 23:48:40| A gert 21 10:45
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 278. mál (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.). --- Þskj. 318, nál. 537, brtt. 538.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:44]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 538,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

4. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 538,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 538,3 (tvær nýjar greinar, verða 6.--7. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 538,4 samþ. með 48 shlj. atkv.

6. gr. (verður 8. gr.), svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 538,5 (ný 7. gr., verður 9. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

8.--11. gr. (verða 10.--13. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 538,6 samþ. með 50 shlj. atkv.

12. gr. (verður 14. gr.), svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.