Útbýting 123. þingi, 33. fundi 1998-12-04 10:35:27, gert 5 11:26

Framkvæmd umferðaröryggisáætlunar, 315. mál, fsp. BH, þskj. 380.

Iðnfyrirtæki í matvælaframleiðslu, hreinlætisvöru- og plastiðnaði, 320. mál, fsp. ÞHS, þskj. 387.

Kaup á kvikmyndum Óskars Gíslasonar, 298. mál, þáltill. HjÁ o.fl., þskj. 358.

Verkefni verkfræðistofa, 319. mál, fsp. GHall, þskj. 386.