Útbýting 123. þingi, 34. fundi 1998-12-07 15:16:24, gert 8 14:12

Réttarstaða ríkisstarfsmanna, 302. mál, þáltill. ÞHS o.fl., þskj. 362.