Útbýting 123. þingi, 37. fundi 1998-12-10 10:30:15, gert 17 14:26

Fjárlög 1999, 1. mál, nál. minni hluta fjárln., þskj. 445.