Útbýting 123. þingi, 37. fundi 1998-12-10 15:08:31, gert 17 14:26

Fjárlög 1999, 1. mál, brtt. SvG, þskj. 448.