Útbýting 123. þingi, 37. fundi 1998-12-10 16:40:24, gert 17 14:26

Landslið hestamanna, 342. mál, þáltill. GÁ o.fl., þskj. 440.