Útbýting 123. þingi, 37. fundi 1998-12-10 17:35:57, gert 17 14:26

Fjárlög 1999, 1. mál, brtt. ÁE, þskj. 454; brtt. SvG o.fl., þskj. 455; brtt. RG o.fl., þskj. 456; brtt. ÖJ o.fl., þskj. 457, 458.