Útbýting 123. þingi, 37. fundi 1998-12-10 19:38:11, gert 17 14:26

Fjárlög 1999, 1. mál, brtt. meiri hluta fjárln., þskj. 460.