Útbýting 123. þingi, 38. fundi 1998-12-11 14:00:45, gert 12 9:28

Fjölgun opinberra starfa, 348. mál, fsp. SvG, þskj. 464.

Fæðingarorlof karla í ríkisþjónustu, 349. mál, fsp. ÖJ, þskj. 465.

Losun gróðurhúsalofttegunda frá flugvélum og stóriðju, 267. mál, svar umhvrh., þskj. 436.

Samkomulag þjóðkirkju og kirkjumálaráðherra, 250. mál, svar fjmrh., þskj. 432.

Skortur á starfsfólki í heilbrigðiskerfi, 217. mál, svar heilbrrh., þskj. 452.