Útbýting 123. þingi, 38. fundi 1998-12-11 15:24:24, gert 12 9:28

Fjárlög 1999, 1. mál, brtt. KÁ og HG, þskj. 466; brtt. GGuðbj o.fl., þskj. 467; brtt. GGuðbj og KH, þskj. 468.

Stefnumótun í heilbrigðismálum, 251. mál, svar heilbrrh., þskj. 453.