Útbýting 123. þingi, 38. fundi 1998-12-11 16:52:28, gert 12 9:28

Almenn hegningarlög, 351. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 474.

Fangelsi og fangavist, 350. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 473.

Fjárlög 1999, 1. mál, brtt. ÞHS, þskj. 469; brtt. HG o.fl., þskj. 470; brtt. HG, þskj. 471, 472.