Útbýting 123. þingi, 38. fundi 1998-12-11 18:04:23, gert 12 9:28

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði, 109. mál, þskj. 461.

Skipulags- og byggingarlög, 352. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 475.

Stimpilgjald, 151. mál, þskj. 462.

Vegabréf, 231. mál, þskj. 463.