Útbýting 123. þingi, 43. fundi 1998-12-16 15:48:34, gert 16 18:31

Leikskólar, 360. mál, frv. ÞHS o.fl., þskj. 496.

Skipulag ferðamála, 361. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 497.