Útbýting 123. þingi, 43. fundi 1998-12-16 18:05:13, gert 16 18:31

Jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar, 356. mál, þáltill. ArnbS og EgJ, þskj. 488.