Útbýting 123. þingi, 44. fundi 1998-12-17 18:49:36, gert 18 8:56

Ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði, 336. mál, nál. menntmn., þskj. 535.