Útbýting 123. þingi, 47. fundi 1998-12-19 19:56:40, gert 3 14:57

Frestun á fundum Alþingis, 379. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 607.