Útbýting 123. þingi, 47. fundi 1998-12-19 21:46:17, gert 3 14:57

Almannatryggingar, 365. mál, nál. minni hluta heilbr.- og trn., þskj. 608; nál. meiri hluta heilbr.- og trn., þskj. 609; brtt. meiri hluta heilbr.- og trn., þskj. 610.