Útbýting 123. þingi, 47. fundi 1998-12-20 00:22:58, gert 3 14:57

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999, 321. mál, brtt. VE, þskj. 629.