Dagskrá 123. þingi, 62. fundi, boðaður 1999-02-10 13:30, gert 10 15:34
[<-][->]

62. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 10. febr. 1999

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, stjfrv., 223. mál, þskj. 250. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 2. Verðbréfasjóðir, stjfrv., 224. mál, þskj. 251. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 3. Aðgerðir gegn peningaþvætti, stjfrv., 226. mál, þskj. 253. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 4. Lausafjárkaup, stjfrv., 227. mál, þskj. 254. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 5. Brunatryggingar, stjfrv., 388. mál, þskj. 659. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 6. Alþjóðleg viðskiptafélög, stjfrv., 414. mál, þskj. 687. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 7. Álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga, stjfrv., 359. mál, þskj. 495. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 8. Ábyrgðarmenn, frv., 149. mál, þskj. 149. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 9. Markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis, þáltill., 160. mál, þskj. 160. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 10. Almannatryggingar, frv., 161. mál, þskj. 163. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 11. Félagsleg aðstoð, frv., 162. mál, þskj. 164. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 12. Stuðningur við konur í Bosníu, þáltill., 213. mál, þskj. 235. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 13. Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, frv., 252. mál, þskj. 285. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 14. Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga, frv., 253. mál, þskj. 286. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 15. Uppbyggður vegur yfir Kjöl, þáltill., 255. mál, þskj. 292. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
Tilkynning um dagskrá.