Fundargerð 123. þingi, 25. fundi, boðaður 1998-11-17 13:00, stóð 13:00:00 til 21:06:08 gert 17 21:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

25. FUNDUR

þriðjudaginn 17. nóv.,

kl. 1 miðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[13:03]

Útbýting þingskjala:


Umræður utan dagskrár.

Breytingar á skipulagi lögreglustjóraembættisins í Reykjavík.

[13:04]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, 3. umr.

Stjfrv., 107. mál. --- Þskj. 107.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 3. umr.

Stjfrv., 108. mál (úthlutun sérstakra dráttarréttinda). --- Þskj. 108.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framleiðsla og sala á búvörum, 3. umr.

Stjfrv., 110. mál (verðjöfnunargjald af kindakjöti o.fl.). --- Þskj. 110.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skaðabótalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 183. mál. --- Þskj. 199.

[13:38]


Vegabréf, frh. 1. umr.

Stjfrv., 231. mál. --- Þskj. 258.

[13:39]


Embættiskostnaður sóknarpresta, frh. 1. umr.

Stjfrv., 232. mál. --- Þskj. 259.

[13:40]


Landhelgisgæsla Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 233. mál. --- Þskj. 262.

[13:40]


Hjúskaparlög, frh. 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 180. mál. --- Þskj. 196.

[13:41]


Staðfest samvist, frh. 1. umr.

Frv. ÓÖH o.fl., 212. mál. --- Þskj. 234.

[13:42]


Orkusjóður, frh. 1. umr.

Stjfrv., 225. mál. --- Þskj. 252.

[13:42]


Fjárfestingarbanki atvinnulífsins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 229. mál. --- Þskj. 256.

[13:43]


Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 107. mál. --- Þskj. 107.

[13:43]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 289).


Viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 108. mál (úthlutun sérstakra dráttarréttinda). --- Þskj. 108.

[13:44]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 290).


Framleiðsla og sala á búvörum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 110. mál (verðjöfnunargjald af kindakjöti o.fl.). --- Þskj. 110.

[13:44]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 291).


Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997, ein umr.

og

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1998--2001, fyrri umr.

Stjtill., 230. mál. --- Þskj. 257.

[13:46]

[15:30]

Útbýting þingskjala:

[16:24]

Útbýting þingskjala:

[18:01]

Útbýting þingskjala:

[18:39]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 21:06.

---------------