Fundargerð 123. þingi, 35. fundi, boðaður 1998-12-08 13:00, stóð 13:00:01 til 05:15:53 gert 9 8:12
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

35. FUNDUR

þriðjudaginn 8. des.,

kl. 1 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:01]

Útbýting þingskjala:


Umræður utan dagskrár.

Sala hlutabréfa í bönkum.

[13:02]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Um fundarstjórn.

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu.

[13:40]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Gagnagrunnur á heilbrigðissviði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 109. mál. --- Þskj. 109, nál. 402, 406 og 409, brtt. 403, 410 og 417.

[13:42]

[15:21]

Útbýting þingskjala:

[17:39]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:09]

[20:31]

[20:31]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 05:15.

---------------