Fundargerð 123. þingi, 40. fundi, boðaður 1998-12-14 13:00, stóð 13:00:01 til 15:02:05 gert 14 17:33
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

40. FUNDUR

mánudaginn 14. des.,

kl. 1 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[13:01]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 13:01]


Útflutningur hrossa, 1. umr.

Stjfrv., 346. mál (útflutningsgjald). --- Þskj. 450.

[13:16]

[13:19]


Málefni fatlaðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 331. mál (yfirfærsla til sveitarfélaga). --- Þskj. 413.

[13:20]


Byggingarsamvinnufélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 332. mál. --- Þskj. 414.

[13:21]


Húsnæðissamvinnufélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 333. mál. --- Þskj. 415.

[13:21]


Fjöleignarhús, frh. 1. umr.

Stjfrv., 347. mál (þinglýst eignaskiptayfirlýsing). --- Þskj. 451.

[13:22]


Útflutningsráð Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 340. mál (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.). --- Þskj. 434.

[13:23]


Fjárlög 1999, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 438 og 445, brtt. 439, 446, 448, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 477, 478 og 479.

[13:24]

[15:01]

Útbýting þingskjals:

Fundi slitið kl. 15:02.

---------------