Fundargerð 123. þingi, 47. fundi, boðaður 1998-12-19 23:59, stóð 17:48:38 til 01:59:03 gert 21 10:45
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

47. FUNDUR

laugardaginn 19. des.,

að loknum 46. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[17:49]


Almannatryggingar, frh. 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 19. mál (tekjur maka). --- Þskj. 19.

Enginn tók til máls.

[17:50]


Fjárlög 1999, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 484, frhnál. 550 og 567, brtt. 536, 551, 552, 553, 554, 555, 563, 568, 569, 570, 571, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 597 og 598.

[17:51]

[19:44]

Útbýting þingskjala:

[19:56]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landmælingar og kortagerð, 1. umr.

Frv. meiri hluta umhvn., 370. mál (aðsetur Landmælinga). --- Þskj. 581.

[19:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lögheimili, 3. umr.

Stjfrv., 185. mál (sjálfræðisaldur). --- Þskj. 201.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tilkynningar aðsetursskipta, 3. umr.

Stjfrv., 186. mál (sjálfræðisaldur). --- Þskj. 202.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Byggingarsamvinnufélög, 3. umr.

Stjfrv., 332. mál. --- Þskj. 593.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsnæðissamvinnufélög, 3. umr.

Stjfrv., 333. mál. --- Þskj. 594.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjöleignarhús, 3. umr.

Stjfrv., 347. mál (þinglýst eignaskiptayfirlýsing). --- Þskj. 451.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vernd barna og ungmenna, 3. umr.

Stjfrv., 106. mál (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.). --- Þskj. 595.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landhelgisgæsla Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 233. mál (útboð). --- Þskj. 262.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Málefni fatlaðra, 2. umr.

Stjfrv., 331. mál (yfirfærsla til sveitarfélaga). --- Þskj. 413, nál. 525.

[20:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Náttúrufræðistofnun Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 205. mál (stjórnskipulag o.fl.). --- Þskj. 223, nál. 517, brtt. 518.

[20:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði, 2. umr.

Stjfrv., 336. mál (réttur til styrkja). --- Þskj. 423, nál. 535.

[20:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, 2. umr.

Stjfrv., 334. mál (innflutningur lifandi sjávardýra). --- Þskj. 416, nál. 562.

[21:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1999, síðari umr.

Stjtill., 296. mál. --- Þskj. 353, nál. 540.

[21:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um Norræna fjárfestingarbankann, síðari umr.

Stjtill., 297. mál. --- Þskj. 354, nál. 543.

[21:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breytingar á ýmsum skattalögum, 2. umr.

Stjfrv., 150. mál. --- Þskj. 150, nál. 502 og 539, brtt. 503.

[21:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999, 2. umr.

Stjfrv., 321. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 388, nál. 519 og 596.

[21:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Stjfrv., 278. mál (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.). --- Þskj. 318, nál. 537, brtt. 538.

[21:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stimpilgjald, 3. umr.

Stjfrv., 151. mál (undanþágur frá gjaldi). --- Þskj. 462.

[21:33]

[21:46]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjárfestingarbanki atvinnulífsins, 3. umr.

Stjfrv., 229. mál (sala hlutafjár). --- Þskj. 256.

[22:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum, 2. umr.

Stjfrv., 279. mál (gjaldskrár o.fl.). --- Þskj. 319, nál. 557 og 558, brtt. 559.

[22:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útflutningsráð Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 340. mál (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.). --- Þskj. 434, nál. 545 og 576.

[23:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttarstaða ríkisstarfsmanna, fyrri umr.

Þáltill. ÞHS o.fl., 302. mál. --- Þskj. 362.

[23:05]

[23:18]


Landmælingar og kortagerð, frh. 1. umr.

Frv. meiri hluta umhvn., 370. mál (aðsetur Landmælinga). --- Þskj. 581.

[23:19]


Lögheimili, frh. 3. umr.

Stjfrv., 185. mál (sjálfræðisaldur). --- Þskj. 201.

[23:20]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 611).


Tilkynningar aðsetursskipta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 186. mál (sjálfræðisaldur). --- Þskj. 202.

[23:21]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 612).


Byggingarsamvinnufélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 332. mál. --- Þskj. 593.

[23:22]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 613).


Húsnæðissamvinnufélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 333. mál. --- Þskj. 594.

[23:22]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 614).


Fjöleignarhús, frh. 3. umr.

Stjfrv., 347. mál (þinglýst eignaskiptayfirlýsing). --- Þskj. 451.

[23:23]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 615).


Vernd barna og ungmenna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 106. mál (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.). --- Þskj. 595.

[23:23]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 616).


Landhelgisgæsla Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 233. mál (útboð). --- Þskj. 262.

[23:24]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 617).


Málefni fatlaðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 331. mál (yfirfærsla til sveitarfélaga). --- Þskj. 413, nál. 525.

[23:24]


Náttúrufræðistofnun Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 205. mál (stjórnskipulag o.fl.). --- Þskj. 223, nál. 517, brtt. 518.

[23:25]


Ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 336. mál (réttur til styrkja). --- Þskj. 423, nál. 535.

[23:29]


Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 334. mál (innflutningur lifandi sjávardýra). --- Þskj. 416, nál. 562.

[23:31]


Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1999, frh. síðari umr.

Stjtill., 296. mál. --- Þskj. 353, nál. 540.

[23:33]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 620).


Samningur um Norræna fjárfestingarbankann, frh. síðari umr.

Stjtill., 297. mál. --- Þskj. 354, nál. 543.

[23:34]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 621).


Breytingar á ýmsum skattalögum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 150. mál. --- Þskj. 150, nál. 502 og 539, brtt. 503.

[23:35]


Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999, frh. 2. umr.

Stjfrv., 321. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 388, nál. 519 og 596.

[23:40]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 278. mál (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.). --- Þskj. 318, nál. 537, brtt. 538.

[23:44]


Stimpilgjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 151. mál (undanþágur frá gjaldi). --- Þskj. 462.

[23:48]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 625).


Fjárfestingarbanki atvinnulífsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 229. mál (sala hlutafjár). --- Þskj. 256.

[23:49]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 626).


Bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 279. mál (gjaldskrár o.fl.). --- Þskj. 319, nál. 557 og 558, brtt. 559.

[23:50]


Útflutningsráð Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 340. mál (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.). --- Þskj. 434, nál. 545 og 576.

[23:58]

[Fundarhlé. --- 00:00]

[00:22]

Útbýting þingskjals:


Fjáraukalög 1998, frh. 3. umr.

Stjfrv., 173. mál. --- Þskj. 418, frhnál. 546 og 547, brtt. 548, 549, 556, 574 og 577.

[Fundarhlé. --- 00:24]

[00:32]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 630).


Fjárlög 1999, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 484, frhnál. 550 og 567, brtt. 536, 551, 552, 553, 554, 555, 563, 568, 569, 570, 571, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 597, 598, 601 og 606.

[00:44]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 631).

[Fundarhlé. --- 01:44]

Út af dagskrá var tekið 15. mál.

Fundi slitið kl. 01:59.

---------------