Fundargerð 123. þingi, 53. fundi, boðaður 1999-01-12 10:30, stóð 10:30:01 til 15:55:10 gert 12 16:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

53. FUNDUR

þriðjudaginn 12. jan.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 343. mál (veiðileyfi o.fl.). --- Þskj. 443, nál. 656 og 660, brtt. 657 og 661.

[10:31]

[11:51]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 13:21]

[13:43]

[Fundarhlé. --- 15:09]

[15:32]

Fundi slitið kl. 15:55.

---------------