Fundargerð 123. þingi, 61. fundi, boðaður 1999-02-09 13:30, stóð 13:30:01 til 18:15:38 gert 10 8:7
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

61. FUNDUR

þriðjudaginn 9. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Skipulag ferðamála, frh. 1. umr.

Stjfrv., 361. mál. --- Þskj. 497.

[13:33]


Skipulags- og byggingarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 352. mál (skipulag miðhálendisins). --- Þskj. 475.

[13:34]


Starfsumhverfi fyrir kvennahreyfinguna á Íslandi, frh. fyrri umr.

Þáltill. KH og GGuðbj, 179. mál. --- Þskj. 191.

[13:35]


Orka fallvatna og nýting hennar, frh. 1. umr.

Frv. HG, 181. mál. --- Þskj. 197.

[13:35]


Lífsiðfræðiráð, frh. fyrri umr.

Þáltill. HG, 182. mál. --- Þskj. 198.

[13:36]


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 1. umr.

Stjfrv., 223. mál (vöruþróunar- og markaðsdeild). --- Þskj. 250.

[13:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfasjóðir, 1. umr.

Stjfrv., 224. mál (innlendir sjóðir). --- Þskj. 251.

[14:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgerðir gegn peningaþvætti, 1. umr.

Stjfrv., 226. mál (gjaldsvið o.fl.). --- Þskj. 253.

[14:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lausafjárkaup, 1. umr.

Stjfrv., 227. mál (heildarlög). --- Þskj. 254.

[14:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Brunatryggingar, 1. umr.

Stjfrv., 388. mál (lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.). --- Þskj. 659.

[14:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Alþjóðleg viðskiptafélög, 1. umr.

Stjfrv., 414. mál. --- Þskj. 687.

[15:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga, 1. umr.

Stjfrv., 359. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 495.

[15:22]

[15:44]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ábyrgðarmenn, 1. umr.

Frv. LB o.fl., 149. mál. --- Þskj. 149.

[15:57]

[16:15]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis, fyrri umr.

Þáltill. StG og EOK, 160. mál. --- Þskj. 160.

[16:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[17:09]

Útbýting þingskjala:


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. MF, 161. mál (sálfræðiþjónusta). --- Þskj. 163.

[17:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Félagsleg aðstoð, 1. umr.

Frv. MF, 162. mál (umönnunarbætur). --- Þskj. 164.

[17:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stuðningur við konur í Bosníu, fyrri umr.

Þáltill. KÁ og DH, 213. mál. --- Þskj. 235.

[17:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 252. mál (peningavinningar). --- Þskj. 285.

og

Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga, 1. umr.

Frv. GHall o.fl., 253. mál (peningavinningar). --- Þskj. 286.

[17:53]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Uppbyggður vegur yfir Kjöl, fyrri umr.

Þáltill. GÁ og HjálmJ, 255. mál. --- Þskj. 292.

[18:08]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 18:15.

---------------