Fundargerð 123. þingi, 64. fundi, boðaður 1999-02-11 10:30, stóð 10:30:08 til 19:02:45 gert 15 9:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

64. FUNDUR

fimmtudaginn 11. febr.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Lagt fram á lestrarsal:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Stjórnarskipunarlög, 2. umr.

Frv. DO o.fl., 254. mál. --- Þskj. 288, nál. 561, brtt. 560.

[10:31]

[Fundarhlé. --- 13:21]

[13:48]

[14:51]

Útbýting þingskjala:

[17:11]

Útbýting þingskjals:

[17:51]

Útbýting þingskjala:

[18:08]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ríkislögmaður, 1. umr.

Stjfrv., 476. mál (yfirstjórn). --- Þskj. 781.

[18:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórnarráð Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 475. mál (aðsetur ríkisstofnana). --- Þskj. 780.

[18:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hafnaáætlun 1999--2002, frh. síðari umr.

Stjtill., 291. mál. --- Þskj. 343, nál. 541, brtt. 542 og 564.

[18:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 19:02.

---------------