Fundargerð 123. þingi, 69. fundi, boðaður 1999-02-18 10:30, stóð 10:30:01 til 15:35:54 gert 18 15:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

69. FUNDUR

fimmtudaginn 18. febr.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:30]

Útbýting þingskjals:


Eftirlit með útlendingum, 1. umr.

Stjfrv., 512. mál (forstjóri Útlendingaeftirlits o.fl.). --- Þskj. 824.

[10:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kosningar til Alþingis, 1. umr.

Stjfrv., 523. mál (heildarlög). --- Þskj. 838.

[10:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Raforkuver, 1. umr.

Stjfrv., 471. mál (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir). --- Þskj. 776.

[11:13]

[12:01]

Útbýting þingskjals:

[Fundarhlé. --- 13:13]

[13:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jafnréttislög, 1. umr.

Stjfrv., 498. mál (heildarlög). --- Þskj. 810.

[14:03]

[15:34]

Útbýting þingskjals:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 5.--7. mál.

Fundi slitið kl. 15:35.

---------------